Home » Impressum
Centrum Podologiczne Magdalena Hafezi-Chojecka

ul. Michałowicza 18
94-306 Łódź
info@centrumpodologiczne.pl
tel. 42 611 12 15

NIP: 7272739303

Numer konta: 05 1020 3408 0000 4102 0238 0525

 

Zdjęcia

Blog
Lakier: josemdelaa/pixabay.com
Pielęgnacja stóp: kallejipp/photocase.com
Klapki: iStock.com/milicad
Łuszczyca: Jordan Whitt/Unsplash.com
Ciąża: Katie Emslie/Unsplash.com
Zimne stopy: Martin Reisch/Unsplash.com, Lorene Farrugia/Unsplash
5 upominków: Kira auf der Heide/Unsplash.com
Stopy seniorów: rawpixel/Unsplash.com
Haluksy: Imani Clovis/Unsplash.com
Maceracja: Luisa Denu/Unsplash.com

 

Produkty
Kąpiele Schiele: inkje/photocase.com
wkładki: Jurtin medical Systemeinlagen GmbH

 

 

Polityka Prywatności i Plików Cookies

Poniżej przedstawiamy Państwu treści polityki prywatności opisującej zasady postępowania z danymi
osobowymi odwiedzających naszą stronę internetową oraz zasady wykorzystywania tzw. plików cookies i innych technologii w ramach strony https://centrumpodologiczne.pl.

I. Definicje
W dalszej części niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych zwrotów pisanych wielką literą:

 1. Administrator – Centrum Podologiczne Magdalena Hafezi Chojecka; ul. Michałowicza 18, 94-306 w Łodzi, NIP: 7272739303;
 2. Strona – zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępny za pośrednictwem adresu URL: https://centrumpodologiczne.pl;
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

II. Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy
  udostępnionych na Stronie, takich jak formularz kontaktowy – Umów się na wizytę.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane, które Użytkownik przekazał Administratorowi w ramach formularzy dostępnych na Stronie są zbierane i przetwarzane w celu wynikającym z funkcji formularza np. w przypadku formularza kontaktowego – w celu kontaktu z Użytkownikiem oraz w celach marketingowych oraz oferowania i sprzedaży produktów i usług Administratora a także (za uprzednią zgodą) przesyłania informacji handlowych Administratora drogą elektroniczną.
 4. Administrator niniejszym informuje Użytkownika, że Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania, a także do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub/oraz otrzymywanie informacji handlowych. W celu skorzystania z opisanych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem pod adresem: info@centrumpodologiczne.pl.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, jednak jest niezbędne do nawiązania przez Administratora kontaktu telefonicznego lub mailowego z Użytkownikiem, przedstawienia oferty Administratora lub/oraz otrzymania informacji handlowych.
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem osób trzecich.
 7. Administrator ma prawo powierzyć do przetwarzania dane osobowe Użytkownika innym podmiotom, w tym podwykonawcom lub partnerom, zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa i z ich poszanowaniem.

III. Dostęp do informacji na urządzeniu końcowym Użytkownika

 1. Administrator niniejszym informuje, że w ramach Strony wykorzystywane są technologie przechowujące i uzyskujące dostęp do informacji w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. telefon, laptop, tablet) – w tym z wykorzystaniem tzw. plików cookies.
 2. Pliki cookies stanowią niewielkie pliki, wysyłane przez serwisy internetowe i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie) Użytkownika.
 3. Administrator korzysta z informacji zawartych w plikach cookies w celach statystycznych, marketingowych oraz w celu zapewnienia Użytkownikowi prawidłowego działania Strony.
 4. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika lub umożliwia ich usunięcie z urządzenia końcowego Użytkownika. Na przykład:
  a. Google Chrome – tu: Ustawienia / Pokaż ustawienia zaawansowane / Prywatność / Ustawienia treści / Pliki cookie;
  b. Internet Explorer ustawienia dotyczące plików cookies można modyfikować tu: Narzędzia / Opcje internetowe / Prywatność;
  c. Mozilla Firefox tu: Narzędzia / Opcje / Prywatność. Ustawienia przeglądarek mogą się różnić w zależności od wersji przeglądarki.
 5. Administrator zwraca jednak uwagę, że ograniczenia stosowania plików cookies może wpłynąć na prawidłowość działania Strony.
 6. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż pliki cookies będą zapisane w pamięci urządzenia oraz wykorzystane przez Administratora w opisanym zakresie.

IV. Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że w ramach Strony stosowane są następujące technologie monitorujące działania podejmowane przez Użytkownika:

 1. kod Google Analitycs – wykorzystywany w celu analizy statystyk Strony;
 2. piksel Facebooka – wykorzystywany w celu zarządzania reklamami wyświetlanymi na Facebooku i prowadzenia tzw. działań remarketingowych.

V. Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z zapisywaniem pewnych informacji w logach serwera, na którym umieszczona jest Strona. Są tą m.in. następujące informacje: adres IP Użytkownika, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. Informacje te są dostarczane przez Użytkownika w sposób bierny – np. bez ich wprowadzania w formularze, etc.
 2. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnym Użytkownikiem ani nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 3. Logi serwera służą do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

VI. Linki do stron zewnętrznych

W ramach Strony mogą Państwo znaleźć linki do innych stron internetowych, działających niezależnie od Strony i których nie obejmują postanowienia niniejszej polityki prywatności. Zalecamy Państwu każdorazowe zapoznanie się z treścią polityk prywatności/polityk cookie na odwiedzanych przez Państwa stronach internetowych.

Regulamin Newsletter

I. Informacje ogólne

 1. W dalszej części niniejszego regulaminu (“Regulamin”) przyjmuje się następujące znaczenie poniższych zwrotów pisanych wielką literą:
  a) Centrum Podologiczne – Centrum Podologiczne Magdalena Hafezi-Chojecka; ul. Michałowicza 18, 94-306 w Łodzi, NIP: 7272739303, tel: 42 611 12 15, e-mail:info@centrumpodoloigczne.pl;
  b) Serwis – zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępny za pośrednictwem adresu URL: https://centrumpodologiczne.pl prowadzony przez Centrum Podologiczne;
  c) Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 2. Regulamin reguluje prawa i obowiązki związane z korzystaniem z usługi otrzymywania przez Użytkownika, za jego wyraźną zgodą, bezpłatnych informacji na temat działalności Centrum Podologicznego wysyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (“Newsletter”) za pośrednictwem Serwisu.
 3. Minimalnymi wymaganiami technicznymi, których spełnienie jest niezbędne do korzystania z usługi Newslettera jest posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego, w szczególności, w przeglądarkę internetową. Aby skorzystać z usługi Newsletter Użytkownik musi posiadać ważny (aktywny) adres e-mail, a także klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 4. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu skorzystania z usługi Newsletter.

II. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – newsletter

 1. Centrum Podologiczne świadczy za pośrednictwem Serwisu nieodpłatnie usługę otrzymywania Newslettera.
 2. Centrum Podologiczne zobowiązuje się do świadczenia usługi, o której mowa w ust. 1 powyżej, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. W celu zawarcia umowy dotyczącej usługi otrzymywania Newslettera, Użytkownik zobowiązany jest wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera poprzez udostępnienie swojego aktywnego adresu e-mail w polu „Zapisz się do newslettera” oraz naciśnięcie przycisku „Zapisz”. Umowa o świadczenie usługi dostarczania Newslettera zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Klienta woli otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link aktywujący przesyłany przez Centrum Podologiczne na podany przez Użytkownika adres e-mail (procedura double opt-in).
 4. Klient może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie dostarczania usługi Newslettera poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdym Newsletterze przesyłanym do Użytkownika lub poprzez zgłoszenie takiego żądania na adres info@centrumpodologiczne.pl podając adres e-mail Użytkownika, na który wysyłany jest Newsletter (cofnięcie zgody). Wycofanie zgody nie wpływa na zasadność przetwarzania, które
  miało miejsce do chwil wycofania zgody.
 5. Jako oprogramowanie newslettera stosujemy narzędzie Newsletter2Go. Twoje dane są przekazywane firmie Newsletter2Go GmbH, Köpenicker Str. 126 10179 Berlin, Niemcy. Firmie Newsletter2Go zabroniona jest przy tym sprzedaż danych i ich wykorzystywanie do celów innych niż wysyłka newsletterów. Newsletter2Go to niemiecka, certyfikowana firma. Dodatkowe informacje znajdziesz tutaj: https://www.newsletter2go.co.uk/information-for-newsletter-recipients/. Szczegółowe
  informacje na temat ochrony danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce prywatności i plików cookies: https://centrumpodologiczne.pl/impressum/#polityka-prywatności-i-plików-cookies
 6. Centrum Podologiczne może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z Użytkownikiem w każdym czasie za odpowiednim, minimum 14-dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów rozumianych wyłącznie jako istotne naruszenie przez Użytkownika postanowień II.8 Regulaminu lub trwałe zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Centrum Podologiczne umotywowane obiektywnymi względami.
 7. Reklamacje związane z usługami świadczonymi przez Centrum Podologiczne drogą elektroniczną można składać w szczególności telefonicznie pod numerem 42 611 12 15 lub drogą elektroniczną wysyłając wiadomość na adres e-mail info@centrumpodologiczne.pl. Prosimy o wskazanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego imienia i nazwiska Użytkownika, adres poczty elektronicznej do kontaktu, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Centrum Podologiczne rozpatrzy daną reklamację w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania oraz poinformuje o rezultacie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane Użytkownika lub inne informacje
  wymagają uzupełnienia, Centrum Podologiczne zwróci się, przed jej rozpatrzeniem, do składającego reklamację o ich uzupełnienie, z zastrzeżeniem, że w każdym przypadku Centrum Podologiczne jest zobowiązane udzielić odpowiedzi na reklamację Użytkownika będącego konsumentem w terminie maksymalnie 30 dni od jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Centrum Podologiczne przekazuje Użytkownikowi będącemu konsumentem na papierze lub innym trwałym nośniku.
 8. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań polegających na umieszczeniu w ramach Serwisu lub za jego pośrednictwem treści naruszających przepisy prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich lub ich dobra osobiste (zakaz umieszczania treści bezprawnych).
 9. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie na stronie www.centrumpodologiczne.pl w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści niniejszego za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 10. Wypełniając ustawowy obowiązek Centrum Podologiczne, informuje o następujących potencjalnych zagrożeniach związanychz korzystaniem z Newslettera – mają one charakter potencjalny a Centrum Podologiczne dokłada wszelkiej staranności w celu zapewnienia możliwie maksymalnego bezpieczeństwa Użytkowników, w tym poprzez stosowanie oprogramowania Newsletter2Go. Zagrożeniem związanym z korzystaniem z sieci Internet, a w tym z usługi Newslettera jest możliwość zainfekowania systemu lub urządzenia podłączonego do sieci Internet przez złośliwe oprogramowanie (np. wirusy, robaki, trojany czy też programy szpiegujące). Innym potencjalnym zagrożeniem jest SPAM tj. niepożądane i niezamówione wiadomości elektroniczne (np. e-mail) rozsyłane jednocześnie do znacznej liczby odbiorców. Zalecamy Użytkownikom minimalizowanie ryzyka poprzez używanie programów antywirusowych renomowanych producentów takiego oprogramowania, a także ich bieżącą aktualizację, włączenie zapory sieciowej tzw. firewall, regularne skanowanie urządzeń podłączonych do sieci Internet, a także uważną lekturę wszelkich umów licencyjnych, regulaminów etc.
 11. Centrum Podologiczne informuje, że funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Newslettera, wprowadzanych przez Centrum Podologiczne od systemu teleinformatycznego, którym posługuje się odwiedzający Serwis określone zostały w Polityce Prywatności i plików cookies: https://centrumpodologiczne.pl/impressum/#polityka-prywatności-i-plików-cookies

Regulamin bony podarunkowe 

Regulamin obowiązujący od dnia 10.12.2018 r.

I. Definicje

Poniżej zdefiniowano pojęcia występujące w Regulaminie pisane wielką literą – w liczbie pojedynczej lub mnogiej:

 1. Bon Podarunkowy– bon towarowy na okaziciela.Bon Podarunkowy jest wydawanyw Gabinecie na zasadach określonych w Regulaminie i uprawnia Nabywcę lubUżytkownika do nabycia Produktów lub Usług oferowanych przez Wydawcę o wartości wskazanej na Bonie Podarunkowym;
 2. Gabinet– gabinet prowadzony przez Wydawcę pod adresem: ul. Michałowicza 18, 94-306 Łódź, w którym Wydawca oferuje dosprzedaży Produktyoraz Usługi.
 3. Nabywca – osoba, która nabywa od Wydawcy Bon Podarunkowy w zamian za przekazane środkipieniężne w wysokości odpowiadającej nominalnej wartościBonu Podarunkowego;
 4. Produkty – produktyoferowane przez Wydawcę do sprzedaży w Gabinecie;
 5. Regulamin – niniejszy regulaminBonów Podarunkowych dostępny w Gabinecieoraz nastronie internetowej Wydawcy prowadzonej pod adresem www.pl;
 6. Usługi–usługi oferowane przez Wydawcę (np. podstawowy zabieg podologiczny), z wyłączeniem usług szkoleniowych;
 7. Użytkownik – Nabywca lub każdorazowy posiadacz Bonu Podarunkowego przedstawiający go do użycia w Gabinecie celem zawarcia umowy sprzedaży Produktu lub świadczenia Usług;
 8. Wydawca –Centrum Podologiczne Magdalena Hafezi-Chojecka z siedzibą w Łodzi, ul. Michałowicza 18, 94-306, NIP 7272739303, telefon: 42 611 12 15, e-mail: info@centrumpodologiczne.pl.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady nabywania i korzystania z Bonu Podarunkowego.
 2. Nabywca lub Użytkownik jest posiadaczem Bonu Podarunkowego.
 3. Bon Podarunkowy umożliwia dokonywanie zakupu Usług lub Produktów.
 4. Bon Podarunkowy może być realizowana wielokrotnie do momentu wykorzystania wartości nominalnej wskazanej na Bonie Podarunkowym lub upływu terminu ważności Bonu Podarunkowego.
 5. Bon Podarunkowy zachowuje ważność przez 18 miesięcy od dnia jego wystawienia. Data wystawienia jest wskazana na Bonie Podarunkowym.
 6. Dokonywanie płatności przy pomocy Bonu Podarunkowego za Usługi lub Produkty jest możliwe od momentu jego wystawienia i w okresie ważności Bonu Podarunkowego, a z upływem okresu ważności Bonu Podarunkowego prawo to wygasa. Nabywcy lub Użytkownikowi nie przysługują względem Wydawcy roszczenia o zwrot aktualnej wartości nominalnej Bonu Podarunkowego niezrealizowanej do momentu upływu ważności Bonu Podarunkowego z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów.
 7. Termin ważności Bonu Podarunkowego jest wskazany na Bonie Podarunkowym.
 8. Bon Podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości ani w części.
 9. Podrobione lub przerobione Bony Podarunkowe nie będą honorowane przez Wydawcę.
 10. Ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia bonu Podarunkowego przechodzi na Nabywcę z chwilą wydania mu Bonu Podarunkowego.

III. Wydanie Bonu Podarunkowego

 1. Przekazanie Nabywcy Bonu Podarunkowego następuje w zamian za środki pieniężne w kwocie równej wartości nominalnej wskazanej na Bonie Podarunkowym. Nabycie Bonu Podarunkowego jest możliwe wyłącznie w Gabinecie.
 2. Bon Podarunkowy można nabyć wyłącznie za gotówkę lub przy użyciu karty płatniczej za środki odpowiadające wartości nominalnej wskazanej na Bonie Podarunkowym. Nie jest możliwe nabycie Bonu Podarunkowego z wykorzystaniem innego Bonu Podarunkowego.
 3. Bon Podarunkowy może mieć wartość 70, 100 lub 140 zł.
 4. Użytkownik może dokonać zakupu Usługi lub Produktu przy jednoczesnym użyciu więcej niż jednego Bonu Podarunkowego.
 5. Po otrzymaniu od Nabywcy zapłaty za Bon Podarunkowy Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu Podarunkowego oraz przyjmowania go do użycia i realizacji w Gabinecie na warunkach określonych w Regulaminie.
 6. Wydawca nie dokonuje weryfikacji tożsamości Użytkownika – Bon Podarunkowy jest wystawiana na okaziciela i może być wykorzystana przez każdego Użytkownika, który przedstawi Bon Podarunkowy w Gabinecie.

IV. Zasady korzystania z Bonu Podarunkowego

 1. Bon Podarunkowy może być wykorzystany w celu dokonania zakupu w Gabinecie poprzez jego okazanie. Do realizacji będzie przyjmowany wyłącznie Bon Podarunkowy wydany przez Wydawcę, który jest nieuszkodzony tj. ma widoczny numer Bonu Podarunkowego oraz jego wartość nominalną.
 2. Użytkownik zobowiązany jest poinformować Gabinet przed zawarciem umowy sprzedaży lub świadczenia usług o chęci dokonania płatności z wykorzystaniem Bonu Podarunkowego.
 3. Przy zakupie Produktu lub Usługi z wykorzystaniem Bonu Podarunkowego kwota rachunku zakupów Produktów lub Usług, których dokonuje Użytkownik zostanie pomniejszona o aktualną wartość nominalną Bonu Podarunkowego.
 4. Realizując Bon Podarunkowy, Użytkownik może żądać wyłącznie Produktu lub Usługi, które aktualnie są dostępne lub realizowane w Gabinecie.
 5. W przypadku, kiedy wartość zakupionych Produktów lub Usług będzie wyższa od aktualnej wartości nominalnej Bonu Podarunkowego, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy cen Produktów oraz Usług przy użyciu gotówki, karty płatniczej lub innego Bonu Podarunkowego, lub przy użyciu innych środków płatniczych dopuszczonych uprzednio przez Wydawcę. Użytkownik może wykorzystać przy jednej umowie sprzedaży więcej niż jeden Bon Podarunkowy.
 6. Przy realizacji Bonu Podarunkowego Użytkownikowi nie przysługuje prawo do otrzymania różnicy w żadnej formie. Jeżeli wartość zakupionych Produktów lub Usług jest niższa niż aktualna wartość nominalna Bonu Podarunkowego Użytkownik może wykorzystać przysługujące mu środki stanowiące równowartość aktualnej wartości nominalnej Bonu Podarunkowego przy kolejnym nabyciu Produktu lub Usługi w Gabinecie.
 7. Wydawca ma prawo odmówić realizacji umowy sprzedaży lub świadczenia usług z wykorzystaniem Bonu Podarunkowego odpowiednio w następujących przypadkach:
 8. upływu okresu ważności Bonu Podarunkowego;
 9. gdy aktualna wartość nominalna Bonu Podarunkowego wynosi 0,00 złotych;
 10. uszkodzenia Bonu Podarunkowego w sposób nieumożliwiający identyfikację Bonu Podarunkowego co do jego numeru, aktualnej wartości nominalnej lub jego autentyczności;

V. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje związane z Bonem Podarunkowym będą rozpatrywane indywidualnie przez Wydawcę w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia reklamacji u Wydawcy przez Użytkownika.
 2. Wszelkie reklamacje związane z nabywaniem i korzystaniem z Bonu Podarunkowego można składać w szczególności drogą pisemną na adres: ul. Michałowicza 18, 94-306Łódź lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:info@centrumpodologiczne.pl.
 3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 4. Postanowienia Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw Nabywcy i Użytkownika z tytułu wad lub niezgodności Produktu lub Usługi z umową.

VI. Zwrot Bonu Podarunkowego i zwrot produktu

 1. Bon Podarunkowy nie podlega zwrotowi, z zastrzeżeniem możliwości odstąpienia przez Nabywcę od umowy sprzedaży Bonu Podarunkowego w ramach reklamacji z tytułu rękojmi.
 2. W przypadku wad Produktu nabytego z wykorzystaniem Bonu Podarunkowego mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące odpowiedzialności z tytułu rękojmi.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy albo zwrotu Produktu nabytego w Gabinecie z wykorzystaniem Bonu Podarunkowego, zwrot ceny nastąpi poprzez wydanie nowego Bonu Podarunkowego o wartości nominalnej równej cenie Produktu.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Nabywca zobowiązuje się zapoznać z Regulaminem doręczonym mu przez Wydawcę.
 2. W przypadku przekazania przez Nabywcę Bonu Podarunkowego innemu Użytkownikowi, zobowiązuje się on do poinformowania Użytkownika o treści niniejszego Regulaminu oraz o możliwości zapoznania się z nim w Gabinecie oraz na stronie internetowej: www.centrumpodologiczne.pl/impressum.
 3. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 4. Treść Regulaminu jest dostępna bezpłatnie w Gabinecie oraz na stronie internetowej www.centrumpodologiczne.pl/impressum.
 5. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:
 6. zmiany przepisów prawa regulujących zasady nabywania i korzystania z Bonów Podarunkowych wpływająca na prawa i obowiązki Wydawcy, Nabywcy lub Użytkownika;
 7. zmiany podmiotu będącego Wydawcą;
 8. zmiany zakresu lub świadczenia przez Wydawcę usługi nabywania i korzystania z Bonu Podarunkowego spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi;
 9. wprowadzenia nowych funkcjonalności związanych z wykorzystaniem Bonu Podarunkowego.
 10. O treści zmiany i dacie wejścia w życie zmiany Regulaminu użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie w Gabinecie wiadomości o zmianie, dacie zmiany i treści zmiany Regulaminu i utrzymanie tej informacji przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.12.2018. W przypadku zmiany Regulaminu nowy regulamin zastąpi niniejszy Regulamin, z tym zastrzeżeniem, że niniejszy Regulamin pozostanie w mocy w odniesieniu do Bonów Podarunkowych nabytych w czasie jego obowiązywania.
 12. Wydawca zastrzega sobie prawo zakończenia programu Bonów Podarunkowych z zastrzeżeniem możliwości zrealizowania Bonów Podarunkowych nabytych przed zakończeniem programu na dotychczasowych warunkach.

Regulamin szkolenia 

Ogólne Warunki Uczestnictwa w szkoleniach w Centrum Podologicznym

I Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w szkoleniach podologicznych organizowanych przez Centrum Podologiczne Magdalena Hafezi Chojecka; ul. Michałowicza 18, 94-306 w Lodzi, NIP: 7272739303.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 3 grudnia 2020 roku do odwołania.

II Szkolenia

 1. Szkolenia organizuje Centrum Podologiczne Magdalena Hafezi Chojecka; ul. Michałowicza 18, 94-306 w Lodzi, NIP: 7272739303 (Oraginzator).
 2. Szkolenia organizowane są w odniesieniu do opisu i terminów szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń dostępnej na stronie www.centrumpodologiczne.pl.

III Warunki uczestnictwa

 1. Każdy rodzaj Szkolenia ma różne Kryteria Naboru, opis poszczególnych kryteriów znajduje się na stronie www.centrumpodologiczne.pl/szkolenia, w poszczególnym Szkoleniu w zakładce „Dla kogo?”. Każdy Uczestnik musi spełniać dane kryteria.
 2. Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników danego szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń, potwierdzonych wpłatą zadatku lub całej kwoty na poczet uczestnictwa w szkoleniu.

IV Zgłoszenie uczestnictwa

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać do organizatora mailowo na szkolenia@centrumpodologiczne.pl. Wiadomość zwrotna, wysłana przez organiazotara/koordynatora ds. szkoleń jest potwierdzeniem zapisu na listę uczestników.
 2. O ostatecznej kwalifikacji do udziału w szkoleniu decyduje wpłata zaliczki (50% ceny szkolenia). Po zaksięgowaniu wpłaty, uczestnik zostanie poinformowany o kwalifikacji na szkolenie w wiadomości mailowej. Zaliczka jest kosztem organizacyjnym i nie podlega zwrotowi. Wyjątek stanowi sytuacja odwołania kursu przez organizatora.

V Rezygnacja z uczestnictwa – odstąpienie od umowy przez Zamawiającego

 1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić organizatorowi w formie pisemnej mailowo na adres: szkolenia@centrumpodologiczne.pl.
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa później niż na 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia lub niewzięcie udziału w szkoleniu, Organizatorowi należy się pełne wynagrodzenie, tak jak za należycie wykonane szkolenie.
 3. Nie ma możliwości zwrotu zaliczki, wyjątkiem jest odwołanie kursu przez organizatora.

VI Zmiany terminu szkolenia, odwołanie szkolenia

 1. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora, według wyboru uczestnika organizator zwróci wpłaconą kwotę w całości lub przeprowadzi szkolenie w innym wskazanym przez siebie terminie. Organizator, odwołując szkolenie, nie ponosi finansowej, ani żadnej innej odpowiedzialności za poniesione przez uczestników koszty związane z podróżą i poczynionymi rezerwacjami, a które związane są z kursem (w tym m.in. koszty rezerwacji czy zaliczek i opłat za podróż do miejsca szkolenia czy płatności związane z zakwaterowaniem).
 2. W przypadku niewystarczającej ilości dokonanych wpłat na 5 dni przed rozpoczęciem kursu organizator ma prawo odwołać szkolenie lub przełożyć termin szkolenia bez roszczeń finansowych ani żadnych innych ze strony uczestników. W przypadku zdarzeń losowych (choroba instruktora, odwołanie lotu, awarie uniemożliwiające korzystanie z sali szkoleniowej itp.) lub innych niezależnych od organizatora przyczyn, organizator ma prawo odwołać szkolenie lub przełożyć termin szkolenia w każdej chwili bez roszczeń finansowych ani żadnych innych ze strony uczestników. Wpłaty zostaną wówczas zwrócone wszystkim uczestnikom.

VII Ceny szkoleń i warunki płatności

 1. Ceny szkoleń obejmują: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych oraz certyfikat. Nie obejmują kosztów zakwaterowania oraz kosztów podróży, a także kosztów związanych z wyżywieniem podczas szkolenia.
 2. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich oraz są cenami netto.
 3. Zaliczka: W terminie do 5 dni roboczych po potwierdzeniu zapisu mailem uczestnik jest zobowiązany uiścić kwotę równą 50% wartości szkolenia.
 4. Pozostała część może wpłacić do 5 dni przed Szkoleniem na konto bankowe Organizatora podane w mailu potwierdzającym uczestnictwo w Szkoleniu.
 5. Brak uiszczenia zaliczki w wymaganym terminie stanowi domniemaną rezygnację ze szkolenia i upoważnia organizatora do nieświadczenia usług dla zamawiającego. W przypadku braku otrzymania wpłaty Organizator ma prawo usunąć Zamawiającego z listy kursantów, bez możliwości zwrotu opłaconej zaliczki.
 6. Organizator zastrzega sobie również prawo do zmiany ceny i modyfikacji programu szkolenia, o czym poinformuje Zamawiającego przynajmniej na 3 dni robocze przed planowaną datą jego rozpoczęcia. Ucestnika w takim wypadku może zrezygnować ze Szkolenia uzyskując zwrot wpłaconej kwoty, bez obowiązku pokrycia kosztów szkolenia.

VIII Kryteria uzyskania certyfikatu

 1. Uczestnik otrzymuje od Organizatora Zaświadczenie/Certyfikat o ukończeniu szkolenia.
 2. Podstawą do wydania certyfikatu jest spełnienie łącznie następujących wymagań: 100% obecności na zajęciach realizowanych zgodnie z programem, aktywny udział w szkoleniu.

IV Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym podmiotom. Dane osobowe Uczestników podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres Zamawiającego, numer telefonu służbowego Uczestnika, adres e-mailowy Uczestnika) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
 2. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym adresu e-mail do przesyłania przez Organizatora informacji o kursach/ szkoleniach oraz informacji handlowych.
 3. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na użyczenie swojego wizerunku w charakterze zdjęć, filmów zrobionych na szkoleniu, w którym uczestniczył i nie iści sobie praw finansowych ani prawnych do ich publikacji na portalach społecznościowych oraz stronie internetowej www.centrumpodologiczne.pl.

X Prawa autorskie

 1. Wszystkie szkolenia są chronione prawem autorskim. Kopiowanie materiałów szkoleniowych, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim (ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2006 r.).
 2. W szczególności Uczestnik zobowiązuje się:
 • nie nagrywać przebiegu szkolenia / wykładu / pokazu /warsztatów;
 • nie wykorzystywać materiałów i programu szkolenia, a także szaty graficznej przedmiotowych materiałów w celu prowadzenia własnych szkoleń;
 • nie kopiować, nie utrwalać lub zwielokrotniać materiałów i dokumentów, a także szaty graficznej przedmiotowych materiałów i dokumentów jakąkolwiek techniką w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową
 • nie wprowadzać do obrotu materiałów i dokumentów materiałów szkoleniowych
 • nie dokonywać tłumaczeń na inne wersje językowe materiałów i dokumentów szkoleniowych.

XI Reklamacje

 1. Zamawiający ma prawo do składania reklamacji dotyczących Szkolenia najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zakończenia szkolenia.
 2. Reklamację należy zgłaszać do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, przesyłając pismo reklamacyjne poczta lub na adres szkolenia@centrumpodologiczne.pl.
 3. Organizator rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, liczonych od dnia jej otrzymania przez Organizatora, informuje Reklamującego o sposobie rozpatrzenia reklamacji tzn. czy została uznana, czy też odrzucona. Jeśli reklamacja ww. czasie nie może zostać rozpatrzona, Organizator powiadamia Reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
Zadzwoń Napisz